Akcjonariusze Orlenu (PKN, GPW) większością 98,3 proc. głosów wyrazili zgodę na połączenie z Lotosem (LTS, GPW). Dzień wcześniej prawie 99 proc. akcjonariuszy Lotosu opowiedziało się za fuzją. Głosowania zamykają proces pozyskiwania zgód korporacyjnych i otwierają drogę do ostatniego kroku, czyli rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.