W 2022 r. 72,1 proc. zagranicznych firm, które działają w Polsce pozytywnie oceniło krajową gospodarkę. Ponad połowa badanych uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro, a 94,8 pozytywnie odnosi się do członkostwa Polski w UE – podała we wtorek AHK Polska.