Po ruchomych piaskach trudno nawet spacerować, a co dopiero postawić na nich bank. Polska bankowość weszła właśnie na ruchome piaski i przewidywanie tego, co się wydarzy, staje się coraz trudniejsze a nawet niemożliwe. Niemożliwe także dlatego, bo w sposób nieprzewidywalny działa państwo.