Co ósma rodzina ma połowę pieniędzy, którymi przeciętnie dysponują wszystkie gospodarstwa domowe. Nieco ponad 4 proc. rodzin żyje w skrajnym ubóstwie, a 6,5 proc. w ustawowym.