Fed może zacząć ograniczać skalę skupu aktywów w bieżącym roku, ale moment rozpoczęcia taperingu oraz jego tempo nie będą sygnalizowały terminu rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych – powiedział w trakcie seminarium online Jackson Hole prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powell.