„Rachunek od państwa” wyniósł 30 736 zł na mieszkańca Polski w zeszłym roku i był o 982 zł wyższy niż rok wcześniej. Wydatki publiczne na każdego z nas przeciętnie były o 1300 zł wyższe od dochodów. W rezultacie dług publiczny liczony na mieszkańca wzrósł do 37 405 zł.