Wypłata przez Jastrzębską Spółkę Węglową nagrody pracownikom obciąży wyniki za II kwartał 2022 roku, a nie za III kwartał, podała spółka w komunikacie. Wysokość jednorazowych nagród dla pracowników (JSW) wyniesie od 13 tys. zł brutto dla pracowników powierzchni, przez 16 tys. zł dla załogi zakładów przeróbki węgla, po 19 tys. zł brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią – poinformowali wcześniej związkowcy.