Drogi gaz winduje ceny węgla. Dlatego górnicy będą starać się o wyższe ceny w kontraktach z firmami energetycznymi.