Inflacja bazowa w czerwcu wyniosła 9,1 proc. wobec 8,5 proc. miesiąc wcześniej – podał Narodowy Bank Polski w komunikacie. Po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 15,9 proc., wobec 14,0 proc. miesiąc wcześniej.