Znacznie wzrosła liczba pracowników w wieku powyżej 67 lat. Duża część z nich zatrudnia się w niepełnym wymiarze godzin. Powodem są zbyt niskie emerytury.