Oczyszczone ścieki komunalne mogłyby być w większym stopniu wykorzystywane w rolnictwie – uważają przedstawiciele Komisji Europejskiej. KE opublikowała specjalne wytyczne.