W I kw. br. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta odnotowało ponad 33,6 tys. rozmów z pacjentami w kwestii nieprzestrzegania ich praw. To o 6 proc., mniej niż rok wcześniej, ale o prawie 15 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Natomiast w stosunku do trzech pierwszych miesięcy 2019 roku widać wzrost o blisko 88 proc. Do tego ostatnio złożono przeszło 2,7 tys. skarg pisemnych.