PESA i Newag podpisały umowę konsorcjum i razem złożą ofertę na piętrowe składy w przetargu ogłoszonym przez PKP Intercity.