Siedem miesięcy to wciąż wystarczający okres na reformę wskaźników referencyjnych w Polsce – powiedział prezes PFR Paweł Borys. Zaznaczył, że Ministerstwo Finansów powinno podać ścieżkę transformacji emisji obligacji na nowy benchmark, a banki uzgodnić z ISDA ścieżkę tranzycji w instrumentach finansowych.