W Kairze doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Egiptem, Izraelem i Unią Europejską. Dotyczy ono zwiększenia sprzedaży skroplonego gazu ziemnego do krajów UE. Latem może dojść do podpisania umowy, co pozwoli Unii na zmniejszenie zależności od dostaw gazu z Rosji.