Amerykański bank centralny podniósł wczoraj stopę procentową o 0,75 pkt proc. Takiego posunięcia rynki spodziewały od co najmniej kilku dni. Nie jest też wykluczone, że w przyszły miesiącu Fed zdecyduje się na równie dużą podwyżkę. Mimo to indeksy giełdowe na Wall Street zakończyły dzień wzrostami, a bitcoin, który kilka godzin przed decyzją Fed spadł do najniższego poziomu od grudnia 2020 roku, potem odrobił straty.