Wysokie ceny prądu w Europie mogą przekonać Brukselę do otwarcia się na energetykę jądrową.