​ZE PAK i MS Innovation Impulse (MS II) złożyły do UOKiK wniosek o zgodę na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w obszarze energetyki jądrowej – wynika z BIP Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.