W 2022 r. oczekiwane jest uspokojenie na rynku gazu – oceniają eksperci. Trudno zakładać, że po raz kolejny nałoży się na siebie kilkanaście czynników odpowiadających za tak spektakularny wzrost cen błękitnego paliwa, jaki obserwowaliśmy w 2021 r. Oczywiście nie można wykluczyć, że będzie nerwowo, ale nastroje powinny się poprawić. Nie przełoży się to na rachunki gospodarstw domowych. Te mają zatwierdzoną taryfę do końca grudnia 2022 r., która uwzględnia ostatnie wzrosty cen gazu.