W związku z wysokimi cenami nawozów, MRiRW przyspieszyło wypłatę zaliczek na dopłaty bezpośrednie, co umożliwia dokonywanie zakupów środków produkcji. Prowadzone są też rozmowy m.in. z krajowymi producentami nawozów nt. poprawy sytuacji rynkowej – poinformował resort rolnictwa w odpowiedzi na pismo KRIR.
W wyniku interwencji ministra rolnictwa prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów planuje podjąć niezbędne działania, w celu zbadania rynku produkcji i dostaw nawozów mineralnych, a także czy podwyżki cen wykraczają poza podstawy…