Już niebawem w polskim prawie pojawi się instytucja koronera. Zgodnie z projektem ustawy o cmentarzach i chowaniu zadaniem koronera będzie stwierdzenie zgonu w określonych sytuacjach, sporządzenie dokumentacji fotograficznej ułożenia zwłok czy sporządzenie rysopisu zmarłego. Funkcję koronera będzie mógł pełnić lekarz, który spełni ustawowe wymagania i zostanie wpisany do wykazu koronerów.